Lớp Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Lớp Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

 Trung Tâm Đào Tạo RDC Tuyển Sinh Và Đào Tạo Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng. Lớp Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khai Giảng Vào Ngày 12 Và 24 Hàng Tháng Trên Toàn Quốc. Đăng Ký Học Lấy Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Qua Số Điện Thoại 0927000055 - 0928000055 Bạn Sẽ Được Giảm 20% Học Phí.


Dự Kiến Khai Giảng

 • Hàng tháng vào ngày 12 và 24 hàng tháng.

 • Nhận đào tạo theo hợp đồng cho các nhóm, doanh nghiệp, tổ chức theo yêu cầu.

Địa Điểm Mở Lớp

 • Hà Nội: Số 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

 • Quảng Ngãi: Số 168/17 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

 • TP Hồ Chí Minh: Số 56 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương Trình Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng:

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quan quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

 • Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
 1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình;
 2. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình;
 3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 4. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình;
 5. Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 6. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 • Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:
 1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
 2. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;
 3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;
 4. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng;
 5. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

 • Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng:

 • Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 • Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng;
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng;
 • Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng;
 • Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng;
 • Xử lý tranh chấp hợp đồng.

Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình:

 • Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án;
 • Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án;
 • Lập, phê duyệt tiến độ của dự án;
 • Quản lý tiến độ của dự án.
Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình:

 • Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Lập dự toán xây dựng công trình;
 • Lập dự toán xây dựng công trình;
 • Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình;
 • Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 • Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình:
 • Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng;
 • Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng công trình:

 • Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
 • Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Văn Bằng Chứng Chỉ Được Cấp

 • Chứng chỉ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng do Trung tâm Đào tạo RDC cấp;

 • Chứng chỉ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng này có giá trị trên toàn quốc và là điều kiện làm việc theo yêu cầu;

 • Chứng chỉ Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng này không có thời hạn.

Đào Tạo Thêm Các Nghiệp Vụ Sau:

TT

NGHIỆP VỤ

HỌC PHÍ

01

Bồi Dưỡng Định giá Xây Dựng

1.200.000 đ

02

Bồi Dưỡng Giám Sát Thi Công Xây Dựng 

1.200.000 đ

03

Bồi Dưỡng Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng

1.100.000 đ

04

Bồi Dưỡng Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

1.100.000 đ

05

Bồi Dưỡng Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư

1.200.000 đ

06

Bồi Dưỡng Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng

1.000.000 đ

07

Bồi Dưỡng Quản Lý Chi Phí, Thanh Quyết Vốn Đầu Tư

1.000.000 đ

08

Bồi Dưỡng Hồ Sơ Hoàn Công, Thanh Quyết Toán

1.000.000 đ

09

Bồi Dưỡng Kiểm Định Chất Lượng Công Trình 

1.500.000 đ

10

Bồi Dưỡng Khảo Sát Địa Chất Công Trình

1.500.000 đ

11

Bồi Dưỡng Trắc địa – Địa hình – Địa chính

2.500.000 đ

12

Thí Nghiệm Và Kiểm Tra Chất Lượng Công Trình Xây Dựng

2.500.000 đ

13

Thí Nghiệm Viên Xây Dựng 

2.500.000 đ

14

Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Xây Dựng

2.500.000 đ

15

Quản Lý Tòa Nhà, VH Nhà Chng Cư

2.500.000 đ

16

Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà, VH Nhà Chung Cư

2.500.000 đ

17

Môi Giới Bất Động Sản

2.000.000 đ

18

Định Giá Bất Động Sản 

2.000.000 đ

19

Quản Lý Sàn Bất Động Sản

2.000.000 đ

20

Giám Sát An Toàn Lao Động

2.000.000 đ

21

Bảo hộ lao động và môi trường

2.000.000 đ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC

 • Hotline: 0927.00.00.55 – 0928.00.00.55

 • Email: trungtamdaotao.rdc.vn@gmail.com

 • Website: http://trungtamdaotao.rdc.vn/

 • Fecebook: www.facebook.com/trungtamdaotao.rdc.vn

 • Địa chỉ: Số 210 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 168/17 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi

 • Địa chỉ: Số 56 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh


  Blogger Comment
  Facebook Comment