GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Lịch Sử Hình Thành
Thời GianNội DungGhi Chú
2009
  • Ngày 01/09/2009 thành lập Công ty Cổ phần Đào tạo Tư vấn Xây dựng RDC
2010
  • Ngày 25/05/2010 thành lập Trung tâm Đào tạo RDC chi nhánh Công ty Cổ phần Đào tạo Tư vấn Xây dựng RDC. Với mẫy số doanh nghiệp và mã số thuế là: 0104146966-001 với tên tiếng Anh là:
2011
  • Được cấp phép đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng: Quyết định số: 473/QĐ-BXD Ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Bộ Xây Dựng Quyết định Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng;
  • Được cấp phép đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Quyết định số: 528/QĐ-BXD Ngày 02 tháng 06 năm 2011 của Bộ Xây Dựng Quyết định Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
2012
  • Trung tâm Đào tạo RDC là cơ sở được giao nhiệm vụ huấn luyện an toàn lao động theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

    Blogger Comment
    Facebook Comment